Yêu Cầu Để Tạo Guild

Các Vật Phẩm Cần Thiết                          
1 5 Viên Ngọc Hỗn Nguyên (jevel of Chaos)
2 5 Viên Ngọc Sinh Mệnh (jewel of life)
3 5 Viên Ngọc Sáng Tạo ( jewel of creation)
4 Cấp Độ Nhân Vật Là 400

Videos Hướng Dẫn ......

Một Số Hình Ảnh Tạo Guild