Trang Chủ


Tạo Tài Khoản


Tải Game


Đổi Mật Khẩu


Gallery


Nạp Gcoint


Xếp Hạng


Nhóm


 
 
 
 
# Name Resets
1. LangTuhd 59
2. TieuMaMa 57
3. XuanTocDo 53
4. Nighttt 52
5. MuChien 50
 
  Devil Square:
Blood Castle:
Castle Siege: 2h/ lan
 
 
  Server Version: 2.0
  Server Experience: 150
  Server Drop: 5%
  Server Port: 44405
 
   
  Total Accounts: 275
  Total Characters: 419
  Total Guilds: 2
  Users Connected: 10

  Status: Online
 

 

 

Tạo Tài Khoản

 
 

 

Tên Tài Khoản
   Từ 4 Đến 10 Ký Tự
   
Mật Khẩu     Từ 4 Đến 10 Ký Tự
   
Nhập Lại
Mật Khẩu
   
Số Điện Thoại
 Sử Dụng Để Lấy Lại Mật Khẩu
   
Nhập Vào 7 Số ID  Tạo Mật Khẩu Hòm Đồ, Xóa Nhân Vật
   
Câu Hỏi Bí Mật   Sử Dụng Để Lấy Lại Mật Khẩu
   
Câu Trả Lời
Bí Mật
  Sử Dụng Để Lấy Lại Mật Khẩu
       
          


Vui Lòng Không Sự Dụng : Tiếng Việt Có Dấu, Ký Tự Đặc Biệt Ví Dụ: [ , ], = , -, _ . , / , \ "
Sẽ Gây Ra Lỗi Cho Tài Khoản Của Bạn! Xin Cảm Ơn

Một Vài Quy Định Nho Nhỏ

GameThuVn
 

 

 

 

 

 
 
GameThuVn