Trang Chủ


Tạo Tài Khoản


Tải Game


Đổi Mật Khẩu


Gallery


Nạp Gcoint


Xếp Hạng


Nhóm


 
 
 
 
# Name Resets
1. LangTuhd 59
2. TieuMaMa 57
3. XuanTocDo 53
4. Nighttt 52
5. MuChien 50
 
  Devil Square:
Blood Castle:
Castle Siege: 2h/ lan
 
 
  Server Version: 2.0
  Server Experience: 150
  Server Drop: 5%
  Server Port: 44405
 
   
  Total Accounts: 275
  Total Characters: 419
  Total Guilds: 2
  Users Connected: 10

  Status: Online
 

Nạp Game

 
Nạp GCoint: Liên Hệ Admin


FB Admin : Tuấn Đàm

SDT, Zalo :0969226004
   

Nạp Gcoint

Phương Thức Số Tiền Nạp % Khuyến Mại Nhận Được
Thẻ Viettel


Ví Dụ

Mệnh Giá Thẻ

50k

0%


0%

Bằng Mệnh Giá Thẻ Nạp

50.000 Gcoint

Ngân Hàng Hoặc MoMo

Ví Dụ

Dưới 2 Triệu

1 Triệu

25%


25%

+ 25% Số Tiền Nạp


1.250.000 Gcoint

Ngân Hàng Hoặc MoMo

Ví Dụ

Trên 2 Triệu


3Triệu

50%


50%

+ 50% Số Tiền Nạp


4.500.000 Gcoint

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
MuWeb ©