White Wizard (Phù Thủy Trắng)

Nội dung: Binh đoàn phù thủy Trắng sẽ tấn công lục địa MU, người chơi tìm và tiêu diệt sẽ nhận được:
- Các loại ngọc ( Bless , Soul , Creation , Chaos ) 
- Nhẫn phù thủy tăng lực tấn công.

Địa điểm: 

 Xuất hiện ngẫu nhiên tại Loren, Devias, Noria    


Thời gian:  

 1h00, 5h00, 9h00, 13h00, 17h00, 21h00


Nhận xét